หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
โดย : nongyao
อ่าน : 864
ศุกร์์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  ( รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ สามารถ ดาวโหลดได้จากเวปไซค์สำนักงาน ก.ค.ศ.)  คลิก