หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 04076/2091 การให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : chomphu
อ่าน : 100
พุธ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์