หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดย : chomphu
อ่าน : 344
ศุกร์์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดังนี้
          -  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
          - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การให้คุณและให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
          - เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร OIT-027(3)


หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ OIT -027(5)หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร