หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : Video conference การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ
โดย : chomphu
อ่าน : 578
จันทร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 นำโดย  นายพีรากร บุนนาค  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑  ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุโรงเรียน เข้าร่วมประชุม Video conference  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1