ชื่อ - นามสกุล : นายภาณุวัฒน์ ทองเลิศหล้า
ตำแหน่ง :นิติกรชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานวินัย / งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ / งานด้านกฎหมายและการดำเนินการคดีของรัฐ / การดำเนินการมาตรป้องกันแ
ที่อยู่ :
Telephone :0973438678
Email :ptl10@hotmail.com